Kyoto / Matsumotoshuzo Kabushikigaisha

Hinodezakari

日出盛

Hinodezakari

Kyoto / Matsumotoshuzo Kabushikigaisha

Hinodezakari

日出盛 純米大吟醸

Hinodezakari Junmaidaiginjou

Kyoto / Matsumotoshuzo Kabushikigaisha

Hinodezakari

日出盛 山田錦

Hinodezakari Yamadanishiki

Kyoto / Matsumotoshuzo Kabushikigaisha

Hinodezakari

日出盛 厨酒

Hinodesakari Kuriyazake

Kyoto / Matsumotoshuzo Kabushikigaisha

Hinodezakari

日出盛 厨酒

Hinodesakari Kuriyazake