Kyoto / Higashiyamashuzou Yuugengaisha

Konteki

坤滴 特別純米

Konteki Tokubetsujunmai