Shiga / Oumishuzou Kabushikigaisha

Oumiryumon

近江龍門 特別純米酒

Oumiryumon Tokubetsujunmaishu