Shiga / Ueharashuzou Kabushikigaisha

Kamekameha

純米吟醸 亀亀覇 凛

Junmaiginjou Kamekameha Rin

Shiga / Ueharashuzou Kabushikigaisha

Kamekameha

純米吟醸 亀亀覇 吉

Junmaiginjou Kamekameha Kichi

Shiga / Ueharashuzou Kabushikigaisha

Kamekameha

純米吟醸 亀亀覇 皇

Junmaiginjou Kamekameha Sumeragi

Shiga / Ueharashuzou Kabushikigaisha

Kamekameha

亀亀覇

Kamekameha