Kamekameha
亀亀覇

Ueharashuzou Kabushikigaisha / Shiga

Sake list