Shiga / Shigashuzou Kabushikigaisha

Biwakohakkei

琵琶湖八景

Biwakohakkei