Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuka

柳花

Ryuuka

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuka

柳花 純米酒 無ろ過 冷おろし

Yanagihana Jummaishu Muroka Hiyaoroshi

Shiga / Sekoshuzou Kabushikigaisha

Ryuuka

柳花 純米酒 無ろ過 冷おろし

Yanagihana Jummaishu Muroka Hiyaoroshi