Kitchou
吉兆

Tokudashuzou Kabushikigaisha / Shiga

Sake list