Tenjougawa
天井川

Furukawashuzou Yuugengaisha / Shiga

Sake list