Mie / Goushigaisha Gotoushuzoujou

Hayate

颯 純米吟醸 山田錦

Hayate Jummaiginjo Yamadanishiki

Mie / Goushigaisha Gotoushuzoujou

Hayate

颯 純米吟醸 神の穂

Hayate Jummaiginjo Kaminoho

Mie / Goushigaisha Gotoushuzoujou

Hayate

颯 純米 神の穂

Hayate Jummai Kaminoho

Mie / Goushigaisha Gotoushuzoujou

Hayate

颯 山廃純米 山田錦

Hayate Yamahaijummai Yamadanishiki

Mie / Goushigaisha Gotoushuzoujou

Hayate

颯 本醸造

Hayate Honjozo