Mie / Sawasashuzougoumeigaisha

Minowa

みのわ 純米大吟醸 神の穂 天日干

Minowa Junmaidaiginjou Kaminoho Tempiboshi