Hatsuwarai
初わらひ

Matsushimashuzou Kabushikigaisha / Mie

Sake list