Mie / Shimizuseizaburoushouten Kabushikigaisha

Zaku

筰 (ざく クラウン) 杜氏特別秘蔵酒

Zaku Crown Touji Tokubetsu Hizoushu