Shizuoka / Bandaijouzou Goushigaisha

Horaku

豊楽 純米大吟醸 桐箱入り

Horaku Jummaidaiginjo Kiribakoiri