Shizuoka / Bandaijouzou Goushigaisha

Kakusei

鶴生 本醸造

Tsuryu Honjozo

Shizuoka / Bandaijouzou Goushigaisha

Kakusei

鶴生 本醸造 生貯蔵酒

Tsuryu Honjozo Namachozozake