Shizuoka / Yamanakashuzou Goushigaisha

Tenshoku

金印

Kinin