Shizuoka / Yamanakashuzou Goushigaisha

Shinen

金印

Kinin