Rendaigoshi
連台越し

Kabushikigaisha Oomurayashuzojo / Shizuoka

Sake list