Watashinoumeshu
ワタシの梅酒

Fujimasashuzou Goushigaisha / Shizuoka

Sake list