Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Watashinoumeshu

日本酒仕込 ワタシの梅酒

Nihonshujikomi Watashinomeshu