Shizuoka / Eikun Shuzo

Iroha

いろは 大吟醸

Iroha Daiginjou

Shizuoka / Eikun Shuzo

Iroha

いろは 大吟醸

Iroha Daiginjo