Shizuoka / Fujimasashuzou Goushigaisha

Chiyonomine

千代の峯

Chiyonomine