Chiyonomine
千代の峯

Fujimasashuzou Goushigaisha / Shizuoka

Sake list