Fujimasa
富士正

Fujimasashuzou Goushigaisha / Shizuoka

Sake list