Shiraito
白糸

Makinoshuzou Goushigaisha / Shizuoka

Sake list