Shizuoka / Haginishiki Shuzo

Toronosato

登呂の里

Toronosato

Shizuoka / Haginishiki Shuzo

Toronosato

登呂の里 特別純米酒

Toronosato Tokubetsujummaishu

Shizuoka / Haginishiki Shuzo

Toronosato

登呂の里 特別純米酒

Toronosato Tokubetsujummaishu