Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Okamekajitsumonogatari

おかめ果実物語 純米梅酒

Okamekajitsumonogatari Jummaiumeshu

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Okamekajitsumonogatari

おかめ果実物語 みかん

Okamekajitsumonogatari Mikan

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Okamekajitsumonogatari

おかめ果実物語 いちご

Okamekajitsumonogatari Ichigo