Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Kimpakuiriumeshu

金箔入り 梅酒 リキュール

Kimpakuiri Umeshu Rikyuru