Kimpakuiriumeshu
金箔入り梅酒

FUNASAKA Shuzoten / Gifu

Sake list