Dorodoro
どろどろ

FUNASAKA Shuzoten / Gifu

Sake list