Gifu / Kabushikigaisha Hayashihonten

Eiichi

榮一 純米大吟醸

Eiichi Junmaidaiginjou

Gifu / Kabushikigaisha Hayashihonten

Eiichi

榮一 純米酒

Eiichi Junmaishu

Gifu / Kabushikigaisha Hayashihonten

Eiichi

榮一 山廃純米酒

Eiichi Yamahaijunmaishu

Gifu / Kabushikigaisha Hayashihonten

Eiichi

榮一 辛口純米酒

Eiichi Karakuchijunmaishu

Gifu / Kabushikigaisha Hayashihonten

Eiichi

榮一

Eiichi

Gifu / Kabushikigaisha Hayashihonten

Eiichi

榮一 純米大吟醸

Eiichi Jummaidaiginjo

Gifu / Kabushikigaisha Hayashihonten

Eiichi

榮一 純米酒

Eiichi Jummaishu