Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

奥飛騨

Okuhida

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

奥飛騨 特別純米酒

Okuhida Tokubetsujunmaishu

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

奥飛騨 純米大吟醸 JD-100

Okuhida Jummaidaiginjo Jieidei Hyaku

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

奥飛騨 大吟醸 OD-50

Okuhida Jummaidaiginjo Odei Goju

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

特選 純米大吟醸 奥飛騨

Tokusen Jummaidaiginjo Okuhida

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

特選 純米大吟醸 奥飛騨

Tokusen Jummaidaiginjo Okuhida

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

特選 大吟醸 奥飛騨

Tokusen Daiginjo Okuhida

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

特選 大吟醸 奥飛騨

Tokusen Daiginjo Okuhida

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

奥飛騨 特別純米

Okuhida Tokubetsujummai

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

奥飛騨 特別純米

Okuhida Tokubetsujummai

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

奥飛騨 特別本醸造

Okuhida Tokubetsuhonjozo

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

奥飛騨 特別本醸造

Okuhida Tokubetsuhonjozo

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

合掌造り 純米にごり(世界遺産)

Gasshozukuri Jummainigori Sekaiisan

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

合掌造り 純米にごり(世界遺産)

Gasshozukuri Jummainigori Sekaiisan

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

奥飛騨 純米にごり

Okuhida Jummainigori

Gifu / Takagi Syuzo

Okuhida

奥飛騨 特別本醸造 生貯蔵酒

Okuhida Tokubetsuhonjozo