Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Shiromuku

白無垢

Shiromuku