Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Jingoro

甚五郎

Jingorou

Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Jingoro

本醸造 飛騨の甚五郎

Honjozo Hidanojingoro

Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Jingoro

飛騨の甚五郎 爽酒

Hidanojingoro Soshu

Gifu / FUNASAKA Sake Brewery

Jingorou

ゆず兵衛

Yuzubee

Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Jingoro

本醸造 飛騨の甚五郎 耳付徳利

Honjozo Hidanojingoro Mimitsukitokkuri

Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Jingoro

本醸造 飛騨の甚五郎

Honjozo Hidanojingoro

Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Jingoro

本醸造 飛騨の甚五郎 生貯蔵

Honjozo Hidanojingoro Namachozo

Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Jingoro

本醸造 飛騨の甚五郎 祭徳利

Honjozo Hidanojingoro Matsuritokkuri