Yotsuboshi
四ッ星

FUNASAKA Shuzoten / Gifu

Sake list