Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Yotsuboshi

四ッ星

Yotsuboshi

Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Yotsuboshi

四ッ星 大吟醸

Yotsuboshi Daiginjo

Gifu / FUNASAKA Shuzoten

Yotsuboshi

四ッ星 大吟醸

Yotsuboshi Daiginjo