Gifu / Nikishuzou Kabushikigaisha

Ryoumensukuna

両面宿儺

Ryoumensukuna

Gifu / Nikishuzou Kabushikigaisha

Ryoumensukuna

大吟醸 両面宿儺

Daiginjo Ryomensukuna