Gifu / Nikishuzou Kabushikigaisha

Himuro

氷室

Himuro

Gifu / Nikishuzou Kabushikigaisha

Himuro

純米大吟醸 氷室

Jummaidaiginjo Himuro

Gifu / Nikishuzou Kabushikigaisha

Himuro

純米大吟醸 笑いじょうご

Jummaidaiginjo Waraijogo

Gifu / Nikishuzou Kabushikigaisha

Himuro

大吟醸 氷室

Daiginjo Himuro