Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery) / Gifu

We found the Sake you are looking for