Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

ひだ正宗

Hidamasamune

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

熟成古酒 原酒ひだ正宗2010BY

Jukuseikoshu Genshuhidamasamunenisenjubiwai

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

熟成古酒 原酒ひだ正宗2010BY

Jukuseikoshu Genshuhidamasamunenisenjubiwai

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

熟成古酒 純米酒山ひだ2002BY

Jukuseikoshu Jummaisakeyamahidanisennibiwai

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

熟成古酒 純米酒山ひだ2002BY

Jukuseikoshu Jummaisakeyamahidanisennibiwai

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

熟成古酒本醸造 天恩 2006BY

Jukuseikoshuhonjozo Tenon Nisenrokubiwai

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

熟成古酒本醸造 天恩 2006BY

Jukuseikoshuhonjozo Tenon Nisenrokubiwai

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

熟成古酒ひだ山水 2009BY

Jukuseikoshuhidasansuinisenkyubiwai

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

熟成古酒ひだ山水 2009BY

Jukuseikoshuhidasansuinisenkyubiwai

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

熟成古酒ひだ正宗 2009BY

Jukuseikoshu Genshuhidamasamunenisenkyubiwai

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

にごり酒 おり酒 飛騨路

Nigorizake Orisake Hidamichi

Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Hidamasamune

にごり酒 おり酒 飛騨路

Nigorizake Orisake Hidamichi