Gifu / Kawashiri Shuzoujou (Kawashiri Sake Brewery)

Tenon

天恩

Tenon