Gifu / Chigonoiwa Syuzo

Chigonoiwa

千古乃岩

Chigonoiwa

Gifu / Chigonoiwa Syuzo

Chigonoiwa

千古乃岩 しぼりたて生酒

Chigonoiwa Shiboritatenamazake

Gifu / Chigonoiwa Syuzo

Chigonoiwa

千古乃岩 しぼりたて生酒

Chigonoiwa Shiboritatenamazake

Gifu / Chigonoiwa Syuzo

Chigonoiwa

千古乃岩 純米吟醸 無濾過生原酒 さかおり棚田米仕込み(冬)

Chigonoiwa Jummaiginjo Murokanamagenshu Sakaoritanadamaishikomi Fuyu

Gifu / Chigonoiwa Syuzo

Chigonoiwa

千古乃岩 純米大吟醸 原酒

Chigonoiwa Jummaidaiginjo Genshu

Gifu / Chigonoiwa Syuzo

Chigonoiwa

千古乃岩 純米吟醸 原酒 さかおり棚田米仕込み(夏)

Chigonoiwa Jummaiginjo Genshu Sakaoritanadamaishikomi Natsu

Gifu / Chigonoiwa Syuzo

Chigonoiwa

千古乃岩 辛口純米酒

Chigonoiwa Karakuchijummaishu

Gifu / Chigonoiwa Syuzo

Chigonoiwa

千古乃岩 純米吟醸

Chigonoiwa Jummaiginjo

Gifu / Chigonoiwa Syuzo

Chigonoiwa

千古乃岩 大吟醸

Chigonoiwa Daiginjo