Shiroku
始禄

Nakashimajouzou Kabushikigaisha / Gifu

Sake list