Gifu / Goushigaishayamadashoten

Kai

Kai

Gifu / Goushigaishayamadashoten

Kai

純米「開」 濁り(生)

Jummai Kai Nigori Nama

Gifu / Goushigaishayamadashoten

Kai

純米「開」 透明

Jummai Kai Toumei