Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸

Mukade Junmaiginjo

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 大吟醸

Mukade Daiginjo

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米

Mukade Junmai

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Mukade

無風 辛口

Mukade Karakuchi

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸 生原酒

Mukade Junmaiginjo Namagenshu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸 熟成原酒

Mukade Junmaiginjo Jukuseigenshu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸 涼や香

Mukade Junmaiginjo Suzuyaka

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 大吟醸 生原酒 華や香

Mukade Daiginjo Namagenshu Hanayaka

Gifu / Gyokusendoushuzou Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米 別拵

Mukade Junmai Betsukoshirae

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸無ろ過生原酒

Mukade Junmaiginjoumurokanamagennsyu

Gifu / Gyokusendoshuzo Kabushikigaisha

Mukade

無風 純米吟醸 瓶囲い熟成酒

Mukade Junmaiginjou Binkakoijukuseisyu