Gifu / TOKORO SHUZO CO.,LTD.

Ibinokura

揖斐の蔵

Ibinokura

Gifu / TOKORO SHUZO CO.,LTD.

Ibinokura

いびのくら 純米吟醸酒

Ibinokura Jummaiginjoshu

Gifu / TOKORO SHUZO CO.,LTD.

Ibinokura

いびのくら 純米吟醸酒

Ibinokura Jummaiginjoshu

Gifu / TOKORO SHUZO CO.,LTD.

Ibinokura

揖斐の蔵しぼりたて

Ibinokura Shiboritate

Gifu / TOKORO SHUZO CO.,LTD.

Ibinokura

揖斐の蔵しぼりたて

Ibinokura Shiboritate