Gifu / Ootuka Syuzo

Takesuzume

竹雀

Takesuzume

Gifu / Ootuka Syuzo

Takesuzume

竹雀 山廃純米 木槽袋搾り 23BY

Takesuzume Yamahaijunmai Kibunefukuroshibori 23by

Gifu / Ootuka Syuzo

Takesuzume

竹雀 山廃純米無濾過生原酒

Takesuzume Yamahaijunmaimurokanamagensyu

Gifu / Ootuka Syuzo

Takesuzume

竹雀 山廃純米無濾過生原酒

Takesuzume Yamahaijunmaimurokanamagensyu

Gifu / Ootuka Syuzo

Takesuzume

竹雀 純米無濾過生原酒

Takesuzume Junmaimurokanamagensyu

Gifu / Ootuka Syuzo

Takesuzume

竹雀 純米無濾過生原酒

Takesuzume Junmaimurokanamagensyu

Gifu / Ootuka Syuzo

Takesuzume

竹雀 山廃純米吟醸 雄町無濾過生原酒

Takesuzume Yamahaijunmaiginjou Omachimurokanamagensyu

Gifu / Ootuka Syuzo

Takesuzume

竹雀 純米直汲み生原酒

Takesuzume Junmaijikaguminamagensyu

Gifu / Ootuka Syuzo

Takesuzume

竹雀 超辛口純米うすにごり

Takesuzume Chokarakuchijunmaiusunigori

Gifu / Ootuka Syuzo

Takesuzume

竹雀 純米吟醸酒

Takesuzume Junmaiginjousyu