Gifu / Tenryou Shuzo Co., Ltd

Shirayukihime

白雪姫 吟醸

Shirayukihime Ginjo

Gifu / Tenryou Shuzo Co., Ltd

Shirayukihime

白雪姫 純米大吟醸 山田錦

Shirayukihime Junmaidaiginjou Yamadanishiki

Gifu / Tenryou Shuzo Co., Ltd

Shirayukihime

白雪姫 純米大吟醸 山田錦

Shirayukihime Junmaidaiginjou Yamadanishiki

Gifu / Tenryou Shuzo Co., Ltd

Shirayukihime

白雪姫 吟醸

Shirayukihime Ginjo

Gifu / Tenryou Shuzo Co., Ltd

Shirayukihime

白雪姫 吟醸生原酒

Shirayukihime Ginjonamagensyu

Gifu / Tenryou Shuzo Co., Ltd

Shirayukihime

白雪姫 吟醸生原酒

Shirayukihime Ginjonamagensyu