Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Konohana

兄花

Konohana

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Konohana

金紋 兄花

Kimmon Konohana