Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Miyukitsuru

御幸鶴

Miyukitsuru

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Miyukitsuru

上撰 御幸鶴

Josen Miyukitsuru

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Miyukitsuru

上撰 御幸鶴

Josen Miyukitsuru

Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Miyukitsuru

上撰 御幸鶴〈祝ラベル〉

Josen Miyukitsuru Iwairaberu