Gifu / Takeuchi Goushigaisha

Heiseigiku

平成菊

Heiseigiku