Gifu / Komachishuzou Kabushikigaisha

Jufukumukyou

受福無疆

Jufukumukyou