Yamanashi / Taikanshuzo Kabushikigaisha

Shizuku

吟醸 雫

Ginjo Shizuku

Yamanashi / Taikanshuzo Kabushikigaisha

Shizuku

吟醸 雫

Ginjo Shizuku