Fukutokuchou
福徳長

Fukutokuchoushurui Kabushikigaisha Nirasakikoujou / Yamanashi

Sake list