Yamanashi / Taikanshuzo Kabushikigaisha

Kouryu

紅龍

Kouryu